Atlantis

#p_szerokosc# #p_wysokosc# #p_glebokosc# #p_powierzchnia_spanie#
#p_lozko# 175 cm 83 cm 239 cm 160x200 cm